Al uw kredietmogelijkheden in België - mozzeno (2023)

Al uw kredietmogelijkheden in België - mozzeno (2)

De kredietaanbiedingen van mozzeno in België

Hebt u geld nodig voor de financiering van een project? mozzeno biedt verschillende soorten kredieten aan:

 • leningen voor een tweedehands voertuig;
 • renovatieleningenvoor werken aan uw huis;
 • persoonlijke leningenvoor al uw andere projecten;
 • hergroeperingen van leningenom meerdere kredieten samen te voegen tot één maandelijks af te lossen bedrag.

Meer informatie? Ontdek welke leningen mozzeno aanbiedt

Uw 100% online krediet in België met mozzeno

Met mozzeno kunt u in enkele muisklikken online een lening aangaan. Vul uw aanvraag in via het platform en krijg meteen antwoord. Als uw dossier voorlopig wordt goedgekeurd, hoeft u alleen uw bewijsstukken toe te voegen. Dat kunt u eenvoudig doen vanaf uw account. Wordt uw kredietaanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u het geld doorgaans binnen de 48 uur!

Meer informatie? Hoe dient u een online kredietaanvraag in?

Welke soorten kredieten zijn er beschikbaar in België?

In België zijn leningen bestemd voor particulieren onderverdeeld in drie categorieën: leningen op afbetaling, hypothecaire kredieten en hergroeperingen van kredieten.

Leningen op afbetaling

Met een lening op afbetaling kunt u de aankoop van een product, een dienst of de verwezenlijking van een persoonlijk project financieren. Er bestaan niet-toegewezen leningen (die u kunt gebruiken zonder dat u bewijsstukken hoeft te bezorgen) en toegewezen leningen (met bewijsstukken).

Belgische kredietgevers maken voor leningen op afbetaling vaak een onderverdeling in drie hoofdcategorieën:

 • persoonlijke leningen (niet toegewezen);
 • renovatieleningen (toegewezen);
 • autoleningen (toegewezen).

Meer informatie? Wat is een lening op afbetaling en hoe werkt het?

Sommige kredietverstrekkers bieden ook specifieke toegewezen leningen aan voor eenhuwelijk, voormedische kosten, studieleningen, leningen voor energierenovaties enz.

Goed om te weten:
Toegewezen leningen hebben bijna altijd een betere rentevoet dan niet-toegewezen leningen.

Hypothecaire kredieten

Een hypothecair krediet is een soort krediet dat altijd gepaard gaat met een specifieke garantie: de hypotheek. Als u uw lening niet terugbetaalt, dan kan uw kredietverstrekker de hypotheek gebruiken om beslag te leggen op het onroerend goed waarop de hypotheek betrekking heeft, om zo zijn geld te recupereren.

In België wordt een hypothecair krediet gebruikt voor de financiering van grond, een huis, voor de bouw van een woning of voor belangrijke werken. Daarom wordt het vaak een ‘vastgoedkrediet’ genoemd.

Hergroeperingen van leningen

Een hergroepering van leningenis een speciaal soort lening: het is één lening die u kunt aangaan om verschillende lopende kredieten te vervangen.

Via een dergelijk krediet kunnen mensen die meerdere kredieten tegelijkertijd hebben lopen een duidelijker overzicht krijgen, hun maandelijkse afbetalingen verlagen of hun administratieve rompslomp verminderen. U kunt ervoor kiezen om al uw leningen te hergroeperen (inclusief uw hypothecaire kredieten) of slechts een deel ervan.

Goed om te weten:
Een hergroepering van leningen kan helpen om te vermijden dat uw schulden zich opstapelen door het maandelijks af te lossen bedrag te verlagen. Deze optie wordt echter sterk afgeraden als u al te veel schulden hebt, want als u uw afbetalingstermijn verlengt, dan betaalt u in totaal ook meer rente. Dat brengt dus extra kosten met zich mee.

Hoe dient u in België een kredietaanvraag in?

Om een kredietaanvraag in te dienen bij een kredietverstrekker in België, kunt u ofwel een afspraak maken in het kantoor om uw aanvraag direct met een financieel adviseur te bespreken, ofwel op de website van de kredietverstrekker een online formulier invullen.

Meer informatie? Indienen van een aanvraag voor een persoonlijke lening in België, stap voor stap

De voorwaarden om een lening te verkrijgen

In België moeten kredietverstrekkers aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen alvorens ze een kredietaanvraag mogen aanvaarden:

 • De kredietnemer moet meerderjarig zijn.
 • De kredietaanvraag moet gerechtvaardigd zijn.
 • De kredietverstrekker moet controleren of de kredietnemer voldoende middelen heeft om de lening terug te betalen.
 • De kredietverstrekker moet de Centrale voor kredieten aan particulieren raadplegen om na te gaan of de kredietnemer niet op de zwarte lijst staat.

Elke kredietverstrekker kan vervolgens nog extra eigen voorwaarden opleggen. De meeste Belgische kredietinstellingen weigeren bijvoorbeeld aanvragen van twee kredietnemers als hun schuldgraad daardoor zou stijgen tot meer dan 33% van hun gezinsinkomen.

Wettelijk gezien is het hun echter verboden om u het volgende te vragen:

 • uw ras en etnische origine;
 • uw seksuele geaardheid;
 • uw politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen;
 • uw lidmaatschap van een vakbond of ziekenfonds.

Meer informatie?De volledige lijst van de voorwaarden voor de aanvaarding van een consumentenkrediet

De bewijsstukken die door kredietverstrekkers worden gevraagd

Om uw kredietdossier in België te vervolledigen, moet u altijd een identiteitsbewijs en uw laatste loonfiches of uw laatste aanslagbiljet bezorgen.

Goed om te weten:
Als u met z’n tweeën leent, moet u deze bewijsstukken allebei bezorgen.

Al naargelang uw situatie en het soort krediet moet u mogelijk andere documenten verstrekken: informatie over het onroerend goed, documenten over uw lasten of uw aanvullend inkomen enz.

Meer informatie? De bewijsstukken die worden gevraagd voor een persoonlijke lening

Hoe gaat u een online krediet aan?

De stappen die u moet nemen om in België een online krediet af te sluiten, zijn erg vergelijkbaar met de procedure die u moet volgen voor een klassieke kredietaanvraag. Het enige verschil is dat u zich niet ter plaatse hoeft te begeven om met een adviseur te praten en uw bewijsstukken te overhandigen, maar dat u alles vanaf uw computer kunt regelen.

Hoeveel kunt u in België lenen?

In België is hetmaximumbedrag van een persoonlijke lening€ 150.000. De limiet voor een hypothecair krediet hangt af van de waarde van het gefinancierde pand en van uw situatie: op enkele uitzonderingen na zult u minstens 10% persoonlijk moeten inbrengen.

Goed om te weten:
Het maximumbedrag van uw lening hangt vooral af van uw inkomen en uw terugbetalingscapaciteit.Zo berekent u hoeveel u kunt lenen.

Welke bank kiezen voor een krediet in België?

In België hebt u voor het aangaan van een lening de keuze tussen drie verschillende soorten kredietinstellingen: banken (fysiek of online), makelaars en platforms voor collaboratieve leningen. Zo kiest u de beste kredietverstrekker voor uw situatie.

Het traditionele banksysteem

Banken en makelaars bieden kredieten aan die op traditionele wijze worden gefinancierd: de bank leent geldt en rekent daarvoor interesten en dossierkosten aan. Makelaars krijgen voor afgesloten kredieten een provisie van de bank waarmee ze samenwerken.

Collaboratieve leningen

Eencollaboratieve leningis eenkrediet zonder tussenkomst van een bankdat indirect gefinancierd wordt door ondernemingen en particulieren. Zij financieren leningen via een belegging in Notes – financiële instrumenten die door mozzeno worden uitgegeven – die deze leningen vertegenwoordigen. Op die manier kunnen zij precies kiezen welke projecten zij willen steunen.

Wist u dat…mozzeno momenteel het enige platform is dat in België collaboratieve leningen aanbiedt?

Simuleer uw persoonlijke lening

Kunnen geseinde personen in België een krediet verkrijgen?

Geseinde personen bij de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België kunnen geen nieuwe lening aanvragen.

Wie al zijn schulden aflost wordt vervolgens een jaar na de regularisatie van zijn situatie van de zwarte lijst geschrapt.

Goed om te weten:
Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om te controleren of uw naam op de zwarte lijst staat voor ze u in België een lening mogen toekennen. Het is dus onmogelijk om deze informatie te verbergen.

Kunnen niet-inwoners in België een krediet verkrijgen?

In theorie kunnen alle inwoners van de Europese Unie onbeperkt lenen in een ander land van de Unie. Of u nu Frans, Duits of Spaans bent, u mag dus in België een lening aanvragen. Die regel geldt ook voor Belgen die in een ander Europees land wonen.

In de praktijk aanvaarden echter niet alle kredietinstellingen kredietaanvragen van niet-inwoners. Het risico dat ze lopen is namelijk vrij groot: in geval van wanbetaling is het veel moeilijker om een gerechtelijke procedure aan te spannen of beslag te laten leggen als de betreffende persoon zich in het buitenland bevindt.

Goed om te weten:
Om in België een hypothecaire lening te krijgen, moet het goed waar de hypotheek op rust op Belgisch grondgebied liggen.

FAQs

Hoe werkt Mozzeno? ›

Bij mozzeno wordt uw lening onrechtstreeks gefinancierd door ondernemingen en particulieren. Voor u maakt dit geen enkel verschil uit: u ontvangt uw geld na de ondertekening van het contract en betaalt elke maand een vast bedrag af.

Waar kan ik geld lenen zonder bank? ›

Welke mogelijkheden heb je om geld te lenen zonder bank?
 • Lenen bij familie of vrienden. ...
 • Met crowdfunding leen je een bedrag van 'the crowd'. ...
 • Leasen via een leasemaatschappij doe je wanneer je iets voor je onderneming nodig hebt maar geen geld hebt om de aanschaf in één keer te betalen.
Jan 21, 2022

Hoeveel kan ik lenen simulatie persoonlijke lening? ›

Hoe kan ik een persoonlijke lening simuleren? Dat kan door een simulatie van je lening te doen. Bij de meeste kredietverstrekkers en ook bij Santander vindt u op de website een online calculator. Hier kunt u een leenbedrag ingeven en dan ziet u het maandbedrag en over hoeveel maand u de lening kunt nemen.

Hoe werkt een investeringskrediet? ›

Een investeringskrediet is een krediet op middellange of lange termijn (2 tot 20 jaar). Je gebruikt het voor de aankoop van vaste activa zoals vastgoed voor je bedrijf, bedrijfsvoertuigen en -materieel. Met het krediet financier je de start van je zaak of nieuwe investeringen om je zaak verder uit te bouwen.

Hoe betrouwbaar is Mozzeno? ›

Als u gecontacteerd werd door iemand die de identiteit van mozzeno op een frauduleuze manier lijkt te gebruiken, raden we u ten stelligste af om in te gaan op de aangeboden financiële diensten en geen betalingen te verrichten op een rekening die door die persoon werd meegegeven.

Kan iedereen een lening krijgen? ›

Om in aanmerking te komen voor een lening is een 'vast en bestendig' inkomen vereist. Geld lenen met een pensioen kan dus gewoon. Een lening met uitkering is mogelijk, maar dit hangt af van het soort uitkering: Met een bijstandsuitkering en een werkloosheidsuitkering kun je geen lening krijgen.

Waar kan ik 5000 euro lenen zonder BKR toetsing? ›

5000 euro lenen zonder BKR registratie is niet mogelijk via Simpel Lenen. Elke lening van 250 euro of meer wordt geregistreerd in het BKR. Wanneer je een lening aanvraagt doet elke bank een BKR check om te kijken of je ooit achterstanden hebt opgelopen bij het terugbetaling van je lening.

Waar kan ik 1500 euro lenen zonder BKR toetsing? ›

Precies 1500 euro lenen kan in Nederland alleen bij Saldodipje en Santander. Klanten dienen de lening in 1 termijn terug te betalen aan het einde van de looptijd van de lening. De rentekosten voor de lening over 62 dagen zijn dus €20,77. Je lost deze lening af in twee schijven van € 760,39.

Waarom wordt een lening afgewezen? ›

Soms is het door jou aangevraagde leenbedrag te hoog voor je leennorm. Het bedrag is dan niet verantwoord om te lenen in jouw financiële situatie. De kredietverstrekker wijst je lening af. Ook bij andere banken of kredietverstrekkers kun je het door jou aangevraagde bedrag niet lenen.

Hoeveel moet je verdienen om 300000 euro te lenen? ›

– Voor een hypotheek van €300.000 is een minimaal brutojaarinkomen van €66.000 nodig. Let wel, het benodigde inkomen voor de hypotheekaanvraag kan afwijken en is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, actuele rente en voorwaarden.

Hoeveel verdienen om 500000 te lenen? ›

Hoeveel moet ik verdienen voor een hypotheek van € 500.000? Voor een hypotheek van €500.000 is een minimaal brutojaarinkomen van €105.000 nodig.

Hoeveel kan ik lenen in Belgie? ›

Maximaal 90% van de waarde van je woning lenen wordt de regel. Vanaf 1 januari 2020 mag je in beginsel maximaal nog tot 90% van de waarde van de woning lenen.

Hoeveel kan ik lenen? ›

Om te bepalen hoeveel je maximaal kunt lenen, kijken kredietverstrekkers naar de volgende zaken: Je inkomen. Je gezinssituatie. Hoeveel geld je op basis van je inkomen en gezinssituatie minimaal nodig hebt om van te leven.

Hoeveel procent zakelijke lening? ›

De zakelijke rente voor een bedrijfslening bedraagt meestal tussen de 4 procent en 8,85 procent per jaar. De rente wordt bepaald aan de hand van de marktrente, het risicoprofiel en onderpand. Tijdens het oriënteren op zakelijke leningen is het verstandig om de rentetarieven en de voorwaarden te vergelijken.

Wat is een bullet lening? ›

Het 'bulletkrediet' is een aflossingsvrij krediet waarbij u het volledige kapitaalbedrag pas op het einde van de looptijd terug dient te betalen. Dit wil zeggen dat u maandelijks alleen de interest op de openstaande schuld betaalt. Op het einde van de lening zal u het geleende kapitaal moeten teruggeven.

Is Santander een betrouwbare bank? ›

Santander Bank is een betrouwbare Spaanse bank met een officiële bankvergunning. Deze is dus 100% veilig. In alle gevallen worden klanten op een juiste manier behandeld en is het steeds mogelijk om de offertes in te zien alvorens het contract te tekenen.

Waar kun je het beste een lening afsluiten? ›

Goedkoopste leningen
VerstrekkerLeenvormRentepercentage
1.BNP ParibasPersoonlijke lening3,30%
2.FreoPersoonlijke lening3,60%
3.Defam PremiumPersoonlijke lening3,60%
4.FindioPersoonlijke lening3,70%
1 more row

Hoe betrouwbaar is Cetelem? ›

Ja, Cetelem is een bekende en betrouwbare kredietbank die deel uitmaakt van de groep BNP Paribas Fortis.

Wat controleert de bank bij lening? ›

Zoals gezegd, checkt de bank altijd eerst je gegevens voordat je een lening krijgt. Dit doen ze om te beoordelen of je de lening kunt terugbetalen. De bank kijk hiervoor naar je inkomsten en je uitgaven. Ook controleert de bank of je een negatieve BKR-registratie hebt.

Kan ik een lening krijgen zonder inkomen? ›

Heb je geen inkomen? Dan is geld lenen meestal niet mogelijk. Banken en kredietverstrekkers kijken namelijk altijd naar je inkomsten en vaste lasten. Je moet elke maand genoeg geld overhouden om van te leven én om de kosten van een lening te betalen.

Hoeveel geld moet je hebben om een lening te krijgen? ›

De gangbare regel is dat u 20% van de aankoopprijs zelf moet kunnen leggen, voor de overige 80% kan u naar de bank voor een lening. Stel dat u een appartement van 220.000 euro wil kopen, dan zou u dus 44.000 euro zelf moeten ophoesten en de overige 176.000 euro lenen. Deze 20-80-formule is weliswaar geen ijzeren wet.

Welke bank leent geld zonder BKR toetsing? ›

Veelgestelde vragen. Welke bank leent geld zonder BKR toetsing? Geen enkele bank zal een lening verstrekken zonder BKR-toetsing. Dit komt omdat ze dit per wet verplicht zijn.

Hoeveel mag je lenen zonder BKR? ›

Waar kan ik geld lenen zonder BKR-registratie? Geld lenen zonder BKR-registratie is bij sommige organisaties mogelijk. Dat kan wel alleen als het leenbedrag lager is dan 250 euro. Let er wel op dat deze organisaties niet altijd betrouwbaar zijn.

Waar kan ik 2000 euro lenen zonder BKR toetsing? ›

Minilening afsluiten

De snelste manier om 2000 euro te lenen is door middel van een minilening (flitskrediet). Hierbij ontvang je het geld binnen 24 uur op je rekening. Het bedrag dat je kan lenen is echter beperkt tot maximum 1500 euro per lening. Je zal het totaalbedrag dus in twee delen moeten opsplitsen.

Waar kan ik 1000 euro lenen zonder BKR toetsing? ›

1000 lenen zonder BKR registratie is helaas niet mogelijk. Alle leningen boven de 250 euro worden geregistreerd in het BKR. Elke aanbieder wilt namelijk weten of je verplichtingen hebt lopen voordat zij een nieuwe lening verstrekken.

Hoe kom ik aan geld zonder BKR? ›

Officieel gezien is een lening afsluiten zonder BKR onmogelijk: u kunt geen geld lenen zonder dat de kredietverstrekker een BKR-toetsing uitvoert. Alle Nederlandse kredietverstrekkers zijn namelijk bij wet verplicht om naar uw kredietgegevens te kijken.

Hoe weet ik of ik BKR heb? ›

Hoe kan ik mijn registratie inzien? Je kunt bij ons online je kredietoverzicht opvragen. Op je overzicht vind je altijd de actuele gegevens die wij van je hebben. Je registratie inzien is gratis.

Waarom wordt mijn lening afgewezen Belgie? ›

Als u onvoldoende waarborgen heeft om alsnog de bank gerust te stellen, wordt uw verzoek waarschijnlijk afgewezen. U kan altijd iemand voordragen om als borgsteller of mede-ontlener op te treden. Indien deze persoon wel voldoende financiële capaciteiten bezitten, kan helpen vermijden dat uw lening geweigerd wordt.

Kan de bank een lening weigeren? ›

Een kredietgever kan altijd beslissen om een krediet te weigeren. In dat geval mag hij geen enkele vergoeding vragen, behalve voor de kosten om de Centrale voor kredieten aan particulieren te raadplegen.

Hoe lang wachten op goedkeuring lening? ›

De doorlooptijd bedraagt gemiddeld tussen een week en een maand. Hoeveel tijd er verloopt tussen uw kredietaanvraag, de uiteindelijke goedkeuring door de bank en het kredietaanbod dat u moet ondertekenen, verschilt per financiële instelling en per dossier.

Hoeveel moet je verdienen om 450000 te lenen? ›

Hoeveel moet ik verdienen voor een hypotheek van € 450.000? Voor een hypotheek van €450.000 is een minimaal brutojaarinkomen van €95.000 nodig.

Hoeveel moet ik verdienen om 400.000 te lenen? ›

Hoeveel moet ik verdienen voor een hypotheek van € 400.000? Voor een hypotheek van €400.000 is een minimaal brutojaarinkomen van €84.000 nodig. Let wel, het benodigde inkomen voor de hypotheekaanvraag kan afwijken en is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, actuele rente en voorwaarden.

Wat kost een hypotheek van 500.000 per maand? ›

Standaard kost deze hypotheek ongeveer € 3050,- bruto per maand.

Hoeveel leent de gemiddelde Belg? ›

Het gemiddelde bedrag dat Belgen lenen om een woning te kopen, stabilseerde in het tweede kwartaal van 2022 rond 196.000 euro.

Hoeveel geld moet je hebben om een huis te kopen België? ›

De regel van de Nationale Bank van België (NBB)

Daartoe beveelt zij financiële instellingen aan om maximaal 90% van het totale aankoopbedrag, exclusief notariskosten, te lenen voor eigen woningen.

Welke banken lenen aan 100 %? ›

Creafin is een van de weinige instellingen die nog toelaten om voor een woonlening tot een quotiteit van 100% te gaan.

Is het slim om maximaal te lenen? ›

Conclusie. Kortom, zo'n maximale hypotheek geeft een prima indicatie van het bedrag dat je kán lenen voor een woning en er zijn al best wat veiligheden ingebouwd de laatste jaren, zoals de woonquote, maar het is natuurlijk niet nodig om dat bedrag altijd volledig te lenen.

Hoeveel afbetalen voor 250000 euro? ›

Voorbeeld hypothecaire lening - hoeveel moet je maandelijks betalen
kredietbedrag (in euro)100.000250.000
maandtermijn (in euro)545,301.363,26
debetrentevoet (%)2,852,85
jaarlijks kostenpercentage (JKP) (%)3,293,12

Wat kost een hypotheek van 300.000 euro? ›

Hoe hoog zijn de maandlasten bij een hypotheek van € 300.000,-? De maandlasten bedragen ongeveer € 1350,- bruto per maand. Wil je een gedeelte aflossingsvrij dan kan dat een paar honderd euro schelen. Deze hypotheek is geheel geoptimaliseerd en is afhankelijk van jouw situatie.

Hoeveel mag je maximaal lenen per maand? ›

U kunt het bedrag lenen dat u aan instellingscollegegeld (hbo en universiteit) of cursusgeld (mbo) betaalt, tot een maximum van € 11.045,04 voor hbo en universiteit en € 6.195,-. voor mbo in het studiejaar 2022-2023. Voor het studiejaar 2023-2024 is het maximum € 11.570,- voor hbo en universiteit en € 6.785,- voor mbo.

Wat kost een lening van 50.000 euro? ›

Een voorbeeld. U leent 50.000 euro in de vorm van een persoonlijke lening tegen een rente van 4,9% en een looptijd van 7 jaar. In dat geval betaalt u een maandtermijn van € 704,35 en kost de lening u in totaal € 58.772,–.

Hoe groot mag een lening zijn? ›

Banken mogen immers bij 35% van bij de door hen verstrekte kredieten afwijken van de norm. Starters kunnen dan toch een krediet lenen dat hoger ligt dan de quotiteit van 90%. Voor niet startende kopers mag maximaal 20% een hogere quotiteit hebben. Maar banken mogen nooit meer dan 100% van het bedrag aan hen lenen.

Hoeveel kan ik zakelijk financieren? ›

De meeste banken financieren maximaal 70% van de marktwaarde (ook wel economische waarde genoemd) van een bedrijfspand. De marktwaarde is de waarde van het pand waarvoor het verkocht zou worden in een vrije markt.

Hoeveel procent moet je als ondernemer zelf financieren? ›

Er wordt een behoorlijke eigen inspanning gevraagd bij de financiering van investeringen. We streven naar een eigen inbreng van minimaal 15% bij uitbreidingsinvesteringen, maar zullen altijd naar je specifieke situatie kijken.

Wat is een straight loan? ›

Een lening met een korte rentevoet

De Straight Loan is een kredietlijn waarbinnen u één of meerdere schijven kunt opnemen. Na toekenning is het geld binnen 48 uur beschikbaar. Ook profiteert u van een voordelige rentevoet op korte termijn.

Is een persoonlijke lening slim? ›

Het voordeel van een persoonlijke lening is de zekerheid. Wanneer je een persoonlijke lening afsluit weet je bij voorbaat al waar je aan toe bent. Denk aan een transparant vast rentepercentage, maandbedrag en een transparante looptijd. En daarnaast kun je het nog voordeliger maken door boetevrij extra af te lossen.

Wat is micro lening? ›

Wat is microkrediet? Microkrediet is een vorm van financiering. Met microkrediet kun je iemand met behulp van een kleine lening op een eenvoudige manier steunen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming. Dit geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de aanschaf van vee, landbouwgerei of producten om te verkopen.

Hoeveel kan ik lenen bij Cofidis? ›

Met een persoonlijke lening van Cofidis kan je tussen € 2.500 en € 50.000 lenen voor het financieren van eender welk goed of project, zonder dat je daarvoor bewijsstukken moet aanleveren. Het bedrag dat je maandelijks terugbetaalt, hangt af van de looptijd die je verkiest.

Hoe kan ik een lening aanvragen? ›

Een lening aanvragen regel je op Rente.nl heel eenvoudig online. Om zeker te weten dat je een goede keuze maakt, helpen we je eerst met geld lenen vergelijken. Als je vervolgens de lening van je keuze hebt gevonden, kun je direct een offerte voor deze lening aanvragen.

Wat is hergroeperen van kredieten? ›

Bij een kredietgroepering worden meerdere kredieten gebundeld in één lening met een langere looptijd, maar het uiteindelijke doel is hetzelfde: één lagere maandelijkse aflossing. Een hergroepering is een schuldherschikking.

Hoe veel mag je maximaal lenen? ›

De hoogte van je hypotheek mag maximaal 100% van de waarde van de woning zijn. Je kunt meer lenen als je energiebesparende voorzieningen wilt treffen voor je huis. Dit is het bedrag dat je aan eigen geld kunt besteden voor de aankoop van de woning.

Hoeveel mag je maximaal lenen? ›

Maximaal 90% van de waarde van je woning lenen wordt de regel. Vanaf 1 januari 2020 mag je in beginsel maximaal nog tot 90% van de waarde van de woning lenen.

Wat doen als je geen lening krijgt? ›

Als de koper geen lening kan krijgen binnen een redelijke termijn, dan gaat de koop niet door en kunt u in principe ook geen schadevergoeding krijgen. Tenzij u kunt aantonen dat de koper niet de nodige inspanningen heeft geleverd om een woningkrediet te bekomen.

Waarom kan ik geen lening krijgen? ›

Een aanvraag voor een lening kan worden afgewezen wanneer er sprake is van een negatieve codering op het BKR, dit houdt in dat er in het verleden vrij serieuze achterstanden zijn geweest in het betalen van de lening. Alle banken in Nederland zijn verplicht om deze te melden bij het BKR.

Waar kan ik geld lenen zonder BKR? ›

Officieel gezien is een lening afsluiten zonder BKR onmogelijk: u kunt geen geld lenen zonder dat de kredietverstrekker een BKR-toetsing uitvoert. Alle Nederlandse kredietverstrekkers zijn namelijk bij wet verplicht om naar uw kredietgegevens te kijken.

Welke soorten kredieten zijn er? ›

Soorten leningen
 • Persoonlijke lening.
 • Doorlopend krediet.
 • Rood staan.
 • Kopen op afbetaling.
 • Creditcard.
 • Achteraf betalen.
 • Klantenkaarten.
 • Leasen.

Hoeveel kredieten heb ik lopen? ›

De overheid heeft enkele jaren terug de Centrale voor Kredieten aan Particulieren opgericht. Op deze manier kan iedere consument te weten komen welke kredieten of leningen hij allemaal nog heeft lopen. Ook iedere kredietgever kan en moet dit register raadplegen bij een aanvraag voor een woonkrediet of lening.

Wat is de goedkoopste persoonlijke lening? ›

Persoonlijke lening
Laagste rente persoonlijke lening
LeenbedragLaagste renteKredietverstrekker
€ 5.0009,3%ING
€ 10.0007,9%Directa.nl
€ 25.0007,2%Lloyds Bank
3 more rows

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 12/27/2023

Views: 5666

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.